Alternativní-léčení.com

SPIRITUALE RESPONSE THERAPY


Dostali jsme talenty, schopnosti a nástroje k uspořádání svého života podle toho, čemu věříte. Klíčem je zde totiž VÍRA !
Možná v něco vědomě věříte a ze všech sil se to snažíte uskutečnit. Vaše snažení však přesto znovu a znovu selhává, protože máte v podvědomé mysli ukrytá přesvědčení, která působí přesně proti tomu, co se pokoušíte vytvořit.

Na základě vlastních zkušeností mohu říci, že pokud dochází k nesouladu mezi touhami naší vědomé mysli a podvědomými programováním, podvědomí zvítězí. Chcete -li mít záruku, že vaše vědomá přesvědčení přinesou výsledky, po kterých toužíte, nesmíte mít v podvědomé mysli žádná negativní přesvědčení, jež by mohla blokovat nebo zrušit dobré věci, které chcete prožívat. Toto je účel Spiritual Response Therapy.

Podvědomá mysl je úžasný nástroj – neomezený a neocenitelný prostředek, který si může každý z nás naprogramovat a s jeho pomoci vyprodukovat neomezené množství dobra.
Podvědomá mysl řídí bezpočet automatických funkcí mysli a těla, zejména ty, kterých si nejste vědomi a které pokládáte za samozřejmé.

Jakmile předáte podvědomé mysli zprávu, nikdy ji nepropustí, dokud si vědomě o její uvolnění neřeknete.
Je podobná elektronickému počítači – nedělá žádná rozhodnutí, pouze jedná podle zadaných příkazů a vestavěných programů. Je naprogramovaný vědomou myslí přes snímací mechanismy těla a také našimi myšlením a cítěním (emocemi).

Velmi horlivě, výkonně a precizně pak toto programování reprodukuje v našem těle, v mysli a ve všech našich záležitostech. Pracuje spolehlivě jako osobní počítač.

Podvědomá mysl reaguje na příkazy, které jí dáte.

Pomocí SRT si můžete zpřístupnit a odstranit staré programy nebo podle přání přidávat nové. Jakmile je příkaz zadán, vnitřní mysl z vesmíru přitáhne a aktivuje všechny potřebné prvky, aby se daná myšlenka mohla manifestovat. „Postupně, jak si budete uvědomovat moc, s níž jste schopni restrukturovat zprávy podvědomé mysli, můžete jí začít dávat příkazy, které přinesou pozitivní výsledky.

Jako děti jste se setkávali s mnoha myšlenkami, které jste přijímali bez pochybností či výhrad. Mnohé z nich jsou však dnes zastaralé a neproduktivní.

V dospělosti se schopností rozlišovat byste pravděpodobně mnohé z těchto představ nikdy nepřijali. Navíc jste tehdy mnoha informacím vůbec nerozuměli, takže jste přijali a vzali za své také spoustu mylných a iracionálních představ. Pro vás jako pro člověka i pro váš vyvážený a uspořádaný život to může být velmi škodlivé.

Pokud máme ve vnitřní mysli konfliktní informace nebo přesvědčení, musíme je nejprve zrušit nebo odstranit a teprve poté můžeme zakládat myšlenky nové, které nám nakonec přinesou požadované výsledky. Mnoho lidí vidí, že se věci nedějí tak, jak by to pro ně bylo nejlepší. Ale jen málokdo si uvědomí, že v jeho podvědomí možná existují přesvědčení, která mu dobro blokují.

Co vyčištění dělá ?

Gerbera z fotobanky ObjednejFoto.czKdyž Vyšší Já vyčistí program nebo blok, doslova vymaže negativní energetický vzor z vašeho podvědomí a duševních záznamů. SRT nemá omezení jen k vyčištění životů. Je také neocenitelné k vyčištění energie, kterou nahromadíte ve svých každodenních aktivitách a interakcích. Je zvlášť důležité se vyčistit od svých vlastních posuzování a soudů ostatních. Když jsme jednou přijali energii posuzování, je velmi obtížné vymazat ji z duše. Můžeme trávit léta ochotou odpouštět někomu a stále mít negativní energii na té původní úrovni.
Nehledě na velikost nesnází, které si myslíme, že jsme utrpěli, musíme okamžitě uvolnit negativní energii, jestli chceme být zbaveni destruktivních důsledků. Když máte na někoho zlost, připojená negativní energie vám může způsobit mentální, emocionální nebo fyzickou bolest. Abyste byli opravdu volní, musíte uvolnit nahromaděné negativní energie z minulosti a nedovolit dalším se hromadit.
SRT nám umožňuje žít život svobodněji, obnovit vnitřní spojení a být v harmonii nejen se sebou samými, ale i s Vyšším Já.

                Konzultace Osobní, Na dálku, Skype:

  • Při poskytování služby Na dálku nebo přes Skype je nutno poslat platbu předem na účet po domluvě výběru služby.
  • V případě zrušení objednávky je možno se přeobjednat na jiný termín
  • Objednávky telefonicky nebo e-meilem
  • Klienty, kteří se po objednání na konzultaci nedostaví bez předchozího uvědomění nebudou již následně objednáni. 
          Poznámka:
  • Jakékoliv dotazy – konzultace k řešení  problémů telefonem nebo e-mailem jsou služby placené. 


   Co je dobré vědět, když přijdete poprvé na konzultaci:

  • Některé jednodušší problémy lze řešit jednorázovým sezením,konzultací či terapií. 
  • V případě závažnějšího či dlouhodobého problému bude možná zapotřebí dalších následných konzultací a pokračování na dalším řešení problému (odblokování, terapie nebo jejich kombinace a pod. ) V takovém případě je možno předem stanovit další konzultace a stanovení paušálního – cenově zvýhodněného předem placeného poplatku.